ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/04ساعت 12:15  توسط رضابابامیرساطحی  | 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/03ساعت 13:45  توسط رضابابامیرساطحی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/01ساعت 10:27  توسط رضابابامیرساطحی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/01ساعت 10:9  توسط رضابابامیرساطحی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/01ساعت 9:50  توسط رضابابامیرساطحی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/01ساعت 9:37  توسط رضابابامیرساطحی  | 

بسمه تعالی

ادله مدافعان آمیزش دین وسیاست

1-روحانیون وارث حاکمیت در اسلام اند وحکومت حق ایشان است.2-اسلام دین سیاسی است و احکام جامعی برای اداره جامعه و دولت دارد.3-مبانی تشریعی و فقهی دخالت دین در سیاست از قران و سنت اخذ می شوند. 4-دین ورستگاری هدف اصلی زندگی مومن است پس باید آن را از طریق فعالیت سیاسی حفظ کرد. 5-اجرای بسیاری از احکام اسلام مثل امر به معروف و نهی از منکر نیازمند دخالت دولت است و در گذشته به ویژه در صدر اسلام دین وسیاست آمیخته بودند، پس اکنون نیز باید چنین باشد. 6-اگر دین در سیاست و اداره جامعه دخالت نکند به تدریج منسوخ می شود. 7-مردم ایران عمدتاً مسلمان هستند پس حکومت هم باید اسلامی باشد. 8-اگر دین در زندگی اجتماعی و سیاسی دخالت نکند و به مردم هدف و جهت ندهد آنها احساس پوچی می کنند و از لحاظ اخلاقی آسیب خواهند دید و دین اسلام همه نیازهای اجتماعی را بر آورده می سازد، پس نیازی به نگرش و آئین دیگری نیست. 9-با آمیزش دین و سیاست، تقوا و پرهیزگاری دولتمردان تامین می شود و سیاست، اخلاقی می گردد. 10-اندیشه امامت و غیبت امام دوازدهم و نیابت عامه علما در این دوران مثلاً کاشف الغطا مجتهد دوران فتحعلی شاه قاجار، عقیده داشت صاحب منصب سلطنت باید در اداره امور از مجتهدین اجازه بگیرد، اگر چه سلطان با اخذ اذن و اجازه، مشروعیتی به دست می آورد ولی به هر حال به حکم شرع حکومت از آن مجتهدین است. یا شیخ محمد حسن صاحب جواهر استدلال می کرد که سلاطین که قدرت را بدون رضایت امام به دست گیرند، غاصب اند زیرا حکومت و حاکمیت اساساً از آن امام است و در دوران غیبت ولایت عامه و مطلقه از آن فقها است و سلاطین حتی نمی توانند از طریق اذن و اجازه ولایت را به غیر واگذارند. شیخ فضل الله نوری در تذکره العاقل و ارشاد الجاهل، استدلال می نمود که تشیع دارای کامل ترین و جامع ترین قوانین الهی است و نیازی مند جعل قانون نیست، مقتضیات عصر و زمانه نمی تواند موجب تغییر این قوانین شود و قانون خاتم الانبیا، ختم قوانین است. امام خمینی ره در کتاب ولایت فقیه استدلال کرد که حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است، حاکمیت ریشه در خدا دارد و قانون همان کلام خداست، در زمان غیبت فقیه نماینده امام است و حاکم مشروع صرفاً مجری قوانین الهی است. اگر هم خداوند شخص خاصی را برای ولایت و حکومت در دوران غیبت تعیین نکرد، دست کم ویژگیهای کلی چنان کسی را معین ساخته است.آیت الله طباطبایی استدلال می کرد که اسلام دارای نظام حکومتی خاصی است و ولایت شامل اداره سیاسی جامعه بر اساس شرع می شود و صرف غیبت امام به این معنی نیست که می باید ولایت فقیه معلق باقی بماند.                                                                                                                                                                                                                

ادله روشنفکران دینی در خصوص دخالت دین در سیاست.

این گروه عقیده دارند دیگران هم می توانند به شکل مدرن تر و عقلانی تر وارد مباحث دینی شوند. مثلاً مهدی بازرگان در رساله مرز میان دین و سیاست استدلال می کرد که وقتی دین بر سیاست غلبه پیدا کند آن را اصلاح و اداره خواهد کرد و زنده خواهد کردو بالعکس اگر مذهب کنترل سیاست را به دست نگیرد سیاست مذهب را نابود خواهد ساخت و با نابودی مذهب اساس جامعه، سست خواهد شد. محسن کدیور استدلال کرد که حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در بر خورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. که در این دیدگاه دین صرفاً وسیله ای برای بهزیستی انسان است.                                         

استدلال مخالفان دخالت دین در سیاست.

با سیاسی کردن دین، آسیبهایی به خود دین وارد می شود، یعنی دین به شائبه مسائل و مصالح سیاسی آلوده می گردد ودستا ویز حکام قرار میگیرد. با دینی کردن سیاست، به سیاست و حکومت آسیب        می رسد و حیات سیاسی پویایی خود را از دست می دهد. با ترکیب دین با سیاست، جامعه آسیب می بیند زیرا آزادی اندیشه و نقد که شرط ترقی و توسعه است محدود می شود. پس اگر در گذشته، دین و سیاست در هم آمیخته بودند و به رغم آن که اسلام اساساً مذهبی سیاسی بوده لیکن امروزه دیگر چنین آمیزشی نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا محدودیتهای فقه و شرع از بازاندیشی و نو اندیشی و باز سازی جامعه بر وفق تحولات جهانی جلوگیری می کند، و از لحاظ اخلاقی با ترکیب دین و سیاست، تقوای سیاستمداران لزوماً تامین نمی شود بلکه در عوض ظاهر سازی و ریاکاری مجال می یابد. از دید روشنفکران، آمیزش دین و سیاست برای توسعه سیاسی و اجتماعی سودمند نیست زیرا پیش از وقوع انقلاب اسلامی و بر قراری حکومت اسلامی، توضیح آثار مثبت و یا منفی دخالت مذهب در سیاست در حکم حدس و فرض بودند، از این رو از دیدگاه روشنفکرانتقادی، انقلاب اسلامی و کوشش برای اسلامی کردن حکومت و جامعه را باید به عنوان آزمون فرضیه مطلوب و یا عدم مطلوب ترکیب دین و سیاست از نقطه نظر توسعه تلقی کردو پیامدهای آن را بررسی نمود. نسل جدید روشنفکر ایرانی، دخالت دین در سیاست را موجب ایجاد طبقه ممتاز حاکمه، شخصی شدن سیاست و روابط سیاسی، تغییر پذیری دین و تاثیر آن در بی ثباتی سیاسی، ناهماهنگی میان قوانین شرع و تحولات اجتماعی، تلقی مخالفان سیاست به عنوان دشمنان و حذف گروهها . برداشت رقیب، تشدید شکاف میان اقوام و مذاهب، ایجاد تمایلات مطلق گرایانه و توتالیتری برای نظارت بر زندگی خصوصی و عمومی، عدم توجه به شایستگی و صلاحیت کارکردی در واگذاری مناصب، گسترش ریاکاری و عدم اعتماد، ایجاد چندگانگی در منابع مشروعیت سیاسی و به تبع آن ایجاد چندگانگی در مراکز قدرت، ایجاد محدودیتهای اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد روحیه نخبه سالاری و خبره سالاری، تضعیف حقوق و آزادیهای اساسی مردم عدم تحمل اقلیت ها و تبعض جنسی می دانند.                                                                           

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/11/21ساعت 12:26  توسط رضابابامیرساطحی  | 
عکس یادگاری

روزگاری تنپوش خاکی  بسیجیان ارزشمند، همه، دار و ندار مرفه وفقیر، بالا دست وپایین دست، با این تنپوش یکسان یک زنگ  ظاهر وبه رتق و فتق امر جامعه مشغول بودند. اما دست ناخلف روزگار این یک رنگی را به رنگهای گوناگون تغییر داد، بخشکد دست ناخلف روزگار، که زمینه این جدایی را بین خانواده همگن، ناهمگن نمود. یادم نمی رورد دیماه سال 1364 را، در پادگانی اطراف رحمتیه شهرکرد این تنپوشان خاکی با محاسن وبی محاسن، شهری و روستایی سیاه و سفید دورهم حلقه زده و با صدای فرمانده، کی خسته است،دشمن، صداقت و صمیمیت را به نمایش می گذاشتند، این صداقت هنوز در گوشم طنین افکن است. درآن دوران نه خبر از سشوار ژل مو بود، نه جانبازی و درصدونه امتیازات ویژه ایثارگران، هرچه بود صفا و صمیمیت برادری و برابری، تلاش و کوشش برای جلو افتادن ازهم رزم برای خدمت و جانفشانی به میهن. این تصویر کوچک افراد بزرگی را در درون خود جای داد که من امروز خبر از برخی از آنها ندارم، یکی در سال 65 بی صداقتی کرد خود را به رحمت اللهی نزدیک به معشوق رسید،( شهید عزیز بیژن اکبری) ما را در این دنیای وانفسا غریب و تنها گذاشت امید داریم، این عزیز واسطه شفاعت ما گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/11/03ساعت 21:53  توسط رضابابامیرساطحی  | 

به آنچه پاداش دهیم گسترش می یابد

منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های یک جامعه، که کاملاً قابل تغییر، آموزش و تربیت است. نگاه کلان مدیریت جامعه می تواند این سرمایه را فعال، خلاق، یا آن را منفعل، خسته، بی تحرک و خنثی بار آورد. علم روان شناسی می گوید:  اگر به محرک پاسخ دهید پاداش می گیرید.  حال در هر جامعه ای، قوانین حاکم بر جامعه، ارزشهای مورد قبول مردم و نگاه مدیریت حاکم ایجاد محرک می کند. افراد جامعه به تناسب به این محرکها پاسخ می دهند. ممکن است محرک رعایت قوانین و احترام به آن، تلاش در راه رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور، رعایت شئونات اسلامی، توجه به خلاقیت و توانایی، دوری از نفاق و چاپلوسی،  توجه به آراستگی و شیک پوشی، جوان گرایی یا کهولت سن، مدرک گرایی یا تجربه داری، قوم گرایی یا شایسته سالاری و قس علی هذا باشد. احاد مردم در جامعه نظاره گر محرکها هستند تا خودرا با آن متابقت دهند، مردم دیگر حول و حوصله دردسر را ندارند، به  دنبال همراهی برای گذراندن عمرند. اگر در مناصب جامعه اشخاصی به کار گمارده شوند که، توانمند، با تجربه، خلاق، امانتدار، ساده زیست، دارای روحیه خدمتگزاری به مردم باشند، یا برعکس این افراد دارای روحیه چاپلوسی و متملق، خائن و خیانت کار، اهل زد و بند سیاسی و قومی، موقعیت شناس برای چپاول بیت المال باشند، مردم ونخبگان به همان سمت و سو گرایش پیدا می کنند. در صورت تحقق محرک های اول جامعه رشد مطلوب می کند و به کمال می رسد، اما در صورت توجه به محرکهای دوم، جامعه سیر قعقرایی را در پیش خواهد داشت. نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک کشوربرای توسعه زیرساخت های آن محسوب می شود. نیروی انسانی مساوی است با توسعه همه جانبه کشور یا بر عکس مساوی با فقر وفساد بزهکاری. اگر نیروی انسانی یک جامعه خوب تربیت شود، آن جامعه دچار فقر، فساد، بزهکاری قتل و غارت، نخواهد شد و مراکز قضایی وامنیتی محدود و تشریفاتی خواهند شد. این همه هزینه ای که جامعه برای حصر و حصار و گسترش امکانات امنیتی در جامعه می کند اگر اندکی از آن را صرف سالم سازی محرکها نماید جامعه به نتیجه مطلوب خواهد رسید.         

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/19ساعت 9:58  توسط رضابابامیرساطحی  | 

بسمه تعالی

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه ملی ملایر به مناسبت 13 آبان 92

بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر همزمان با مردم ولایت مدار سراسر کشور درراهپیمایی روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی  حضور فعال خواهد داشت و  مواضع خود راعلیه نظام استکباری ایالات متحده آمریکا به شرح ذیل اعلام خواهد نمود.

بی تردید مبارزه بی امان، بیداری بخش و هوشمندانه ملت ایران با نظام استکبار، سلطه گر، غیر قابل اعتماد، غیر منطقی و عهد شکن آمریکا که در تصرف نظام صهیونیسم بین الملل قراردارد، با حضور انقلابی و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار نقطه عطف دیگری از خود آشکار خواهد ساخت. بر گزاری مراسم 13 آبان و روزمبارزه با استکبار جهانی فراتر از جغرافیای ایران اسلامی می تواند فرصتی برای پرده برداری از مصادیق سوءاستفاده دولت آمریکا از اعتماد و تعامل دوستانه دولتها و ملت ها با ایالات متحده درعرصه جاسوسی و شنود تلفن مقامات و شهروندان کشورها بویژه دولت های هم پیمان و متحد با آمریکا گردد و زمینه بی اعتمادی و تنفر جهانی را از سردمداران آمریکا فراهم آورد. سیاست ایالات متحده آمریکا با گذشت 35 سال از دخالت خود در امورداخلی جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله جدیدی و حساسی شده، هیات حاکمه آمریکا که به اشکال مختلف با فریب افکار عمومی در صدد همراهی آنان علیه ملت مظلوم ایران اسلامی بود، با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و اعلام مواضع  نرمش قهرمانه وحضور فعال دستگاه سیاست خارجی دولت تدبیر امید در سطح بین الملل وارد مرحله ی جدیدی شدو کوس رسوایی دیگری برای دولتمر دان آمریکا فراهم آورد. خیانت و جنایت حاکمان ایالت متحده در طی شش دهه اخیر علیه ملت ایران و مقاومت و ایستادگی نظام اسلامی در مصاف باشیطان بزرگ باعث شکل گیری اراده بین الملل برای مخالفت و ستیز با سیاست های استعماری، استکباری و ضد بشری آمریکا و غرب گردید. در سوی دیگر آن آمریکا منفورتر از همیشه در تاریکترین نقطه تاریخی خود نظاره گره ناتوانی و درماندگی در رویارویی با انقلاب و نظام اسلامی و تزلزل و فروپاشی تدریجی نظام لیبرالیسم و ابرسرمایه داری غرب شده است. در پایان یاد آوری می شود ملت ایران اطمینان دارد دولت جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه حمایت رهبر معظم انقلاب با مبنا قراردادن نرمش قهرمانانه و اصل عزت، حکمت و مصلحت با حضور مقتدرانه و با صلابت در روند مذاکرات کنونی قاطعانه از مواضع منطقی و حقوق هسته ای کشور دفاع کرده و در روند مذاکرات و تعاملات جاری با آمریکا یی ها و دیگر شرکاء هم چنان گام ها را درست و محکم برداشته و منافع ملی را حتی برای یک لحظه به فراموشی نسپارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/12ساعت 21:34  توسط رضابابامیرساطحی  |